Personvern

Kven me er

Nettadressa vår er: Forthun1882.no
Kontakt oss på: post@forthun1882.no

 

Informasjonskapslar

Forthun1882.no brukar informasjonskapslar (cookies). Informasjonskapslar er små tekstfiler som blir lagra på maskina di. Dei fleste nettlesarane er stilte inn til å godta informasjonskapslar. Du kan blokkere informasjonskapslar eller bli varsla når ein informasjonskapsel blir lagra på datamaskina di. Meir informasjon om dette finn du i hjelpefunksjonen i nettlesaren din.

 

Kva for personopplysingar me samlar inn, og kvifor me gjer det

 

Kontaktskjema

Me lagrar opplysingar (e-postadresse) om brukarane som benytter kontaktskjema. Du kan be om å få sletta personopplysingane dine når som helst. Styrarar på nettstaden kan òg sjå og endra desse opplysingane.

 

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

 

Analyse

Google Analytics blir brukt som analyseverktøy. Verktøyet gjev oss informasjon om mellom anna kor mange som besøker nettstaden, kva sider som er mest besøkte, kor lenge besøket varar, kva nettlesarar som brukast og kva nettstader dei besøkande kjem frå. Ingen av opplysningane brukast til å identifisere enkeltpersonar. Informasjonskapslane og statistikken blir berre brukt i samband med drift og vidareutvikling av forthun1882.no.